Fortlodge II

‘Middendeel van de voormalige kazerne’

Fortlodge ll is het middendeel van de voormalige kazerne, gebouwd in ca. 1878, bestaande uit begane grond en verdieping, gelijktijdig met de Contrescarp rond de toren. Stalen ogen in de muren werden gebruikt door er plankdragers in te plaatsen en op de planken konden de soldaten hun uitrusting kwijt.

De manschappenlogies bestonden uit britsen (planken rustplaatsen) en 2 kribben (eenvoudig ledikanten) voor de officieren. Achter de gaasdeuren werd het proviand bewaard, hoewel later ook deels als kolenhok, gezien de resten die daar gevonden werden. De keuken beschikte over een waterpomp (boven de regenbak) en grote kookketels met een totaalinhoud van 206 liter, bestemd voor 82 man (maximale bezetting van de kazerne). Een zinken wastafel en een wastrog gaven optimaal keukencomfort…

Het door de dikke zandlaag gefilterd hemelwater loopt via de druipkokers naar de regenbak. Terwijl jij lekker in je bed ligt kun je het druppelen soms horen. Hinderlijk? Natuurlijk niet, je logeert immers in een deel van de waterlinie…. Via de stalen kozijnen kijk je oostelijk, richting Vuren, vanwaar met destijds de vijand verwachtte. Aan die kant lagen ook de geschutsbanken. Nu gelukkig een vredig stuk natuur waarin het goed verpozen is.